Een vermogen om 1 miljoen gezinnen een jaar lang van energie te voorzien

Dit is de stoom- en gascentrale (STEG) van Zandvliet Power, een joint venture tussen Electrabel en BASF.  Deze energiecentrale heeft een totaal elektrisch vermogen van ca. 400 Megawatt. Daarmee voorziet BASF in haar eigen stroom- en stoombehoefte.  Eventuele stroomoverschotten worden op het publieke net gezet.

Naast de STEG vind je ook een grote stoomketel.  Die zorgt ervoor dat we de productie van stroom en stoom kunnen loskoppelen en dat we de STEG flexibeler kunnen inzetten naargelang de marktprijzen van de elektriciteit.