Tankstation X

Heb je een inloopwagen, huurwagen of andere nood om te tanken op de site? Zelfbediening is mogelijk op tankstation B152 via een tanksleutel.

IT Point X

Een dringend probleem met IT apparatuur, zowel hardware als software? Medewerkers kunnen steeds terecht bij het IT point in gebouw B150.

Centraal labo X

Wist je dat we hier kunnen meten tot op één miljardste van 1 gram per kg?

Ongeveer 80 medewerkers analyseren stalen op productkwaliteit en impact op milieu en gezondheid. Het labogebouw zelf is het nieuwste gebouw op de site en bevat de meest moderne machines en hulpmiddelen om het labowerk nog efficiënter te maken én maakt het mogelijk om verder onderzoek te doen. Zo kunnen we bijvoorbeeld elementen meten tot één miljardste van 1 gram per kg.

Zuivere R&D (Research & Development), de zoektocht naar nieuwe producten en toepassingen, is gecentraliseerd in de onderzoeksafdelingen van ons moederbedrijf in Ludwigshafen.  Het onderzoek hier in Antwerpen focust zich eerder op de optimalisatie van bestaande processen.

Administratiegebouw B510 X

Wist je dat we dit gebouw in BASF-jargon “den hoofdbouw” noemen?

Dit gebouw is één van de eyecatchers van BASF als je op de Scheldelaan rijdt.

In dit negen verdiepingen tellende gebouw zijn een aantal administratieve diensten ondergebracht, zoals financiën, communicatie, juridische dienst, information management ...

En op de negende verdieping, daar vind je de CEO van BASF Antwerpen.  Wie komt solliciteren voor een job of een stageplaats komt ook langs dit gebouw de site op.

Personeelsafdeling X

Persoonlijke begeleiding voor iedereen.

Net boven de medische dienst, vind je de personeelsafdeling of ‘Human Resources’. In de trainingslokalen van dit gebouw zal je heel wat opleidingen volgen.  Hier zitten ook je contactpersonen als je vragen hebt over personeelszaken, de zogenaamde HR Business Partners.

Bij BASF Antwerpen omarmen we trouwens de diversiteit van onze medewerkers: ieder moet zichzelf kunnen zijn, met respect voor elkaar en zonder enige ruimte voor discriminatie, ongewenst gedrag en/of pesterijen.

Medische dienst X

Van splinters verwijderen tot reanimaties

Met vier artsen en een tiental verpleegkundigen waakt de medische dienst over de gezondheid van de medewerkers. De klok rond, want buiten de daguren is altijd minstens één verpleegkundige aanwezig.

De dienst is stevig uitgerust met twee ziekenwagens, een MUG en alle infrastructuur van een gewone spoedafdeling.  Maar je kunt er eigenlijk terecht voor alle verzorgingen, zelfs om een simpele splinter uit te trekken. 

Daarnaast doen ze ook preventieve, medische onderzoeken en geven ze advies over allerlei gezondheidsthema’s: van ergonomie, over geluid tot psychosociale aspecten van het werk.

Centrale werkplaatsen X

Hier werken bijna 300 experts op vlak van elektromechanica, automatisatie, telecommunicatie, elektronica …

In BASF-jargon noemen we dit gebouw de ‘central maintanance’.  Hier is onze centrale, technische dienst gehuisvest.  Die biedt een brede waaier van gespecialiseerde diensten aan ‘klanten’ op de site, of met andere woorden: aan onze eigen productiebedrijven en aan die van partnerfirma’s (bv. EuroChem, INEOS Styrolution …).

Hier vind je dé experts op vlak van elektromechanica, automatisatie, telecommunicatie, elektronica …  Motoren, compressoren of ventielen hebben voor hen geen geheimen.  Zij doen zowel dringende herstellingen als onderhoud, ter plaatse in het bedrijf of hier, in hun uitgeruste werkplaats.

Interventiedienst X

Wist je dat er ook buiten de fabrieksgrenzen vaak beroep wordt gedaan op de kennis en expertise van onze interventiedienst?

Toen BASF zich in 1964 in Antwerpen wilde vestigen, was een van de voorwaarden dat zij een eigen brandweercorps zouden uitbouwen.  De hulpdiensten van Antwerpen zouden immers te lang onderweg zijn bij incidenten.  Ondertussen hebben we een gespecialiseerd korps van zo’n 70 brandweermannen, uitgerust met hightech interventiemateriaal.

De interventiedienst rukt uit bij noodgevallen: brand, personenredding, productuitbraak …

Ze geven ook technische ondersteuning rond brandpreventie, blusmiddelen, adem- en lichaamsbeveiliging. Ze zijn de specialisten op vlak van ongevallen waar chemicaliën aan te pas komen en rukken dan ook regelmatig extern uit in heel België.

In geval van nood kan je op BASF 24/7 het noodnummer 777 bellen.  Dan kom je terecht in de alarmcentrale.  Zij nemen onmiddellijk de juiste maatregelen en sturen indien nodig een brandweerwagen en/of ziekenwagen ter plaatse.

Engineering X

Wist je dat alle wijzigingen aan installaties door deze dienst uitgetekend worden?

In dit gebouw zitten verschillende diensten van de afdeling Engineering and Technical Services.

Zij helpen hun klanten – de BASF-productiebedrijven en die van onze partners – o.a. met het ontwikkelen van nieuwe processen, het realiseren van investeringsprojecten, grote onderhoudswerken, materiaalkundig advies, technische inspectie.

Aankoop, property & facility management en logistiek X

Ook hier zit een groot deel van de ondersteunende diensten.

De operationele logistieke diensten verzorgen de link tussen de productie en de klant: van belading van de goederen tot transport over land en zee.  Zij helpen tevens de business units om optimale en moderne logistieke processen uit te werken en te implementeren.

Property and Facility Management voorziet ondersteunende diensten voor de site met betrekking tot gebouwenbeheer en het beheer van civiele infrastructuur.  Daarnaast bieden ze verschillende diensten aan waaronder catering, reiniging en mobiliteit, postbedeling, drukwerk, ...

De collega’s van de dienst aankoop kopen zowat alles aan wat de site nodig heeft: grondstoffen, technische goederen & diensten en logistieke diensten. Competitieve prijzen, betrouwbare leveranciers en een circulair aankoopbeleid staan hoog op hun agenda,