Waterzuivering X


Zorgvuldig omspringen met waterkwaliteit

We proberen bij elke installatie de kwaliteit van het water op zo'n hoog mogelijk niveau te houden. Restwater van verschillende installaties wordt afgeleid naar onze eigen waterzuiveringsinstallatie. In belichtingsbekkens krijgen bacteriën de tijd krijgen om organische stoffen af te breken of om te zetten in onschadelijke verbindingen.

Deze installatie werd in 1980 in gebruik genomen en maakt van BASF Antwerpen één van de eerste bedrijven in de Antwerpse haven met eigen voorziening om water te zuiveren.

Stoomketel X

Je kan me vinden tussen fakkel en koeltoren

Beknopte info

Naast de STEG vind je ook een grote stoomketel. Die zorgt ervoor dat we de productie van stroom en stoom kunnen loskoppelen en dat we de STEG flexibeler kunnen inzetten naargelang de marktprijzen van de elektriciteit.

Hoogspanning X

Don’t touch! High voltage.

Deze dienst zorgt voor de verdeling van de elektriciteit op de site. Die komt binnen op 150.000 volt. De dienst hoogspanning zorgt ervoor dat de elektriciteit naar de juiste spanning wordt omgezet en dat er een continue stroomvoorziening is. Dat is voor een site als BASF heel belangrijk, want een stroomonderbreking van een fractie van een seconde kan de hele site voor dagen stilleggen.

Energiebedrijf X

Onze waakhond van de warmte-integratie op onze site

Het energiebedrijf is de spil van ons ‘energieverbund’ op de site.  Zij zorgen voor de optimale beschikbaarheid en verdeling van stoom.

Zij maken niet alleen stoom in stoomketels. Via hun stoomnetwerk verbinden zij ook bedrijven die warmte produceren (salpeterzuurbedrijf, acrylzuurbedrijf) met bedrijven die warmte nodig hebben (cyclohexanonbedrijf, MDI).  Om te kunnen anticiperen op schommelingen in vraag en aanbod, maken zij maanden van te voren een accurate stoomplanning.

Evides X

Niet enkel het water juist inzetten, ook het juiste water inzetten.

Hier staat de demineralisatie-installatie van Evides, onze partner voor water.  Sinds 2011 is BASF Antwerpen er in geslaagd het drinkwaterverbruik met 90% terug te dringen.  Dat komt omdat we niet langer drinkwater inzetten in onze productieprocessen, maar oppervlaktewater.  Evides brengt dat water vanuit het Nederlandse zoetwatergetijdengebied ‘De Biesbosch’ tot op de site.  Deze omschakeling betekende een mijlpaal in de continue verbetering van ons waterbeleid: niet alleen het water juist inzetten, maar ook het juiste water inzetten.

Een deel van het water dat we gebruiken in productieprocessen wordt opgebruikt tijdens de productie, maar het merendeel vloeit via onze waterzuiveringsinstallatie opnieuw als oppervlaktewater naar de Schelde. En zo is de cirkel rond.

Zandvliet Power X

Een vermogen om 1 miljoen gezinnen een jaar lang van energie te voorzien

Dit is de stoom- en gascentrale (STEG) van Zandvliet Power, een joint venture tussen Electrabel en BASF.  Deze energiecentrale heeft een totaal elektrisch vermogen van ca. 400 Megawatt. Daarmee voorziet BASF in haar eigen stroom- en stoombehoefte.  Eventuele stroomoverschotten worden op het publieke net gezet.

Naast de STEG vind je ook een grote stoomketel.  Die zorgt ervoor dat we de productie van stroom en stoom kunnen loskoppelen en dat we de STEG flexibeler kunnen inzetten naargelang de marktprijzen van de elektriciteit.