Groot buitenschoor X

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk

BASF Antwerpen is onmiskenbaar een Antwerps bedrijf. Als sterke economische speler in de regio, zetten we ook graag onze schouders onder initiatieven met een waardevolle, maatschappelijke invulling.  Zo steunen heel wat projecten rond onderwijs en wetenschap, cultuur en sport, sociale & caritatieve hulp en natuur & omgeving.

Het Groot Buitenschoor is een mooi voorbeeld.  Dit pareltje van de natuur ligt ons na aan het hart, want het bevindt zich vlak naast onze site.  Via Natuurpunt steunen we het beheer en behoud van dit waardevol schorrengebied. Samen met hen organiseren we er ook wandelingen voor medewerkers en hun familie.

Buurgemeenten X

Beter een goede buur, dan een verre vriend

Als je op BASF bent, lijkt het alsof je ver weg bent van de bewoonde wereld. Maar schijn bedriegt: in een straal van ca. 10 km rond BASF wonen zo’n 50.000 mensen.

Onze dichtste buren wonen aan de overkant van de Schelde-Rijnverbinding in de polderdorpen Zandvliet (ca. 3.500 inwoners) en Berendrecht (ca. 6.000 inwoners). Andere buurgemeenten zijn Lillo, Stabroek, Putte, Ossendrecht (NL), Woensdrecht (NL), Hoogerheide (NL) en Bath (NL). Antwerpen bereik je op een half uurtje.

Met onze buren streven we een respectvolle dialoog na. Zo organiseren we regelmatig een burenoverleg, waar diverse thema’s rond veiligheid, milieu, personeel, enz. aan bod komen.