Op de eerste verdieping van dit gebouw, hebben de vakbonden hun lokalen. Alle fracties van vakbondswerking zijn vertegenwoordigd op BASF.