Niet enkel het water juist inzetten, ook het juiste water inzetten.

Hier staat de demineralisatie-installatie van Evides, onze partner voor water.  Sinds 2011 is BASF Antwerpen er in geslaagd het drinkwaterverbruik met 90% terug te dringen.  Dat komt omdat we niet langer drinkwater inzetten in onze productieprocessen, maar oppervlaktewater.  Evides brengt dat water vanuit het Nederlandse zoetwatergetijdengebied ‘De Biesbosch’ tot op de site.  Deze omschakeling betekende een mijlpaal in de continue verbetering van ons waterbeleid: niet alleen het water juist inzetten, maar ook het juiste water inzetten.

Een deel van het water dat we gebruiken in productieprocessen wordt opgebruikt tijdens de productie, maar het merendeel vloeit via onze waterzuiveringsinstallatie opnieuw als oppervlaktewater naar de Schelde. En zo is de cirkel rond.