Hier werken bijna 300 experts op vlak van elektromechanica, automatisatie, telecommunicatie, elektronica …

In BASF-jargon noemen we dit gebouw de ‘central maintanance’.  Hier is onze centrale, technische dienst gehuisvest.  Die biedt een brede waaier van gespecialiseerde diensten aan ‘klanten’ op de site, of met andere woorden: aan onze eigen productiebedrijven en aan die van partnerfirma’s (bv. EuroChem, INEOS Styrolution …).

Hier vind je dé experts op vlak van elektromechanica, automatisatie, telecommunicatie, elektronica …  Motoren, compressoren of ventielen hebben voor hen geen geheimen.  Zij doen zowel dringende herstellingen als onderhoud, ter plaatse in het bedrijf of hier, in hun uitgeruste werkplaats.