Beter een goede buur, dan een verre vriend

Als je op BASF bent, lijkt het alsof je ver weg bent van de bewoonde wereld. Maar schijn bedriegt: in een straal van ca. 10 km rond BASF wonen zo’n 50.000 mensen.

Onze dichtste buren wonen aan de overkant van de Schelde-Rijnverbinding in de polderdorpen Zandvliet (ca. 3.500 inwoners) en Berendrecht (ca. 6.000 inwoners). Andere buurgemeenten zijn Lillo, Stabroek, Putte, Ossendrecht (NL), Woensdrecht (NL), Hoogerheide (NL) en Bath (NL). Antwerpen bereik je op een half uurtje.

Met onze buren streven we een respectvolle dialoog na. Zo organiseren we regelmatig een burenoverleg, waar diverse thema’s rond veiligheid, milieu, personeel, enz. aan bod komen.