Efficiënt van rechts naar links

Om containers snel en efficiënt van  rechter- naar linkeroever te krijgen, hebben we een eigen binnenscheepvaartterminal.  Hiermee kunnen we sneller en goedkoper een container naar de andere kant van de Schelde brengen dan via de weg.  Op de barge terminal kunnen ook producten van treinwagons of vrachtwagens op een schip geladen worden.

Hoe belangrijk het aandeel transport per schip is, blijkt uit enkele cijfers: 72% van onze grondstoffen komt per schip aan via dit dok.  Een derde van onze eindproducten vertrekt ook langs hier.  Onze locatie in de Antwerpse haven blijft een groot voordeel.