Waar komt de naam BASF vandaan?

In deze installaties wordt nitrobenzeen geproduceerd en dat is dan weer de basis voor aniline. Aniline is op zijn beurt het basisproduct voor MDI, dat we in een andere installatie op onze site maken.

Aniline was één van de eerste producten die de BASF-groep in 1897 maakte. Het werd gebruikt voor de synthetische productie van indigo, de kleurstof voor bijvoorbeeld jeans. Dat aniline in de beginjaren erg belangrijk was voor BASF, blijkt ook als je onze naam voluit schrijft: Badische Anilin- und Soda-Fabrik.